Home News Sri Sultan Sapa Aruh Warga: Cobaning Gusti Allah

Sri Sultan Sapa Aruh Warga: Cobaning Gusti Allah

1372
0
Sri Sultan Hamengku Buwono X pidato sapa aruh warga,, dengan judul “Cobaning Gusti Allah awujud Virus Corona”, Senin (23/3/2020). Foto: Repro

BERNASNEWS.COM — Inilah teks pidato Sri Sultan Hamengku Buwono X, dengan judul “Cobaning Gusti Allah awujud Virus Corona”, Senin (23/3/2020), Pukul 10:00 WIB, yang dibacakan dan disiarkan secara Live Streaming melalui kanal Youtube, dalam bahasa Jawa.

Assalamualaikum wr wb

Mugi Gusti Allah tansah paring berkah trumaping kita sedaya

Para warga Ngayogyakarta, uga anak-anakku kang lagi sinau ing omah, para sedulur kabeh wae.

Ingsun, Hamengku Buwono, ing dina kebak was-was lan tidha-tidha iki, nyuwun para warga sami dedonga konjuk ing ngarsaning Gusti Allah, mugi kita saget enggal kaparingan pepadhang Ing tanggap darurat awit saka sumebaring virus corona iki, kudu diadhepi kanti sabar, tawakal, tulus-ikhlas, pasrah lahir-batin, lan kairing ikhtiyar kang tanpa kendhat. Semono uga, kita, kang kajibah ngesuhi para kawula. “Wong sabar rejekine jembar, Ngalah urip luwih berkah”.

Beda karo prastawa lindu gedhe taun 2006 kang kasat mata. Saiki kanga ran virus corona iku yen lumebu ing badan kita ora bisa karasa lan tekane uga ora kanyana-nyana. Kita kabeh kudu bisa jaga sehat, laku prihatin, lan uga wajib ngecakake aturan baku saka sumber resmi pamarintah kang wis diumumke ing masyarakat. “Gusti paring dalan kanggo sapa wae gelem ndalan”.

Mula pamundhutku, sing pada eling lan waspada. Eling marang Kang Gawe Agesang kanthi “lampah” ratri, zikir wengi, nyuwun pangaksami lan pangayomane Gusti. Waspada kanthi reresik diri lan lingkungane dhewe-dhewe, Nek krasa kurang sehat kudu ngerti lan narima yen wajib “mengisolasi diri” pribadi sajroning 14 dina.

Jaga pribadi. Jaga keluwarga. Jaga Paseduluran. Jaga Masyarakat. Kanti jaga, rada ngadohi kumpul-kumpul bebarangengan yen pancen ora wigati tenan. Bisa uga kita rumangsa sehat, ning ora ana kang bisa mesthekake yen kita bener sehat. Malah bisa uga nggawa bibit lelara. “Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan”. Pamundhutku mung sak klimah: “Sing Ngati-ati”.

Mung kita bisa atur pangajab nyuwun kalis ing bebaya lan tulak-sarik, lan uga bisaa tinebihna saka memala kang luwih gedhe sanggane tumraping kita manungsa. Pamujiku, sehat sehat sehat mugi Gusti Allah ngjibahi. Rahayu kang pinanggih. Aamiin. Nuwun. Wassalam wr wb.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here